Informasjon til alle brukere: Sprekere avvikles dessverre 31.12.2018.
Klikk her for å lese mer.

Support

Velkommen til Sprekere

Sprekere.no ble lansert i 2014 og er en tjeneste drevet av BetaVest AS, et selskap eid av Schibsted Norge.

Sprekere har som formål å få folk i aktivitet og skal være et lavterskeltilbud hvor alle kan delta, uansett hvilken form en er i. Sprekere kan brukes både av privatpersoner og bedrifter. Det arrangeres jevlig konkurranser hvor fokus er på økt aktivitet, enten i form av trening eller turer.

Alle som skal bruke tjenesten må ha profil på Sprekere.no (gratis). Sprekere bruker SPiD-pålogging og dersom en allerede har en SPiD-bruker, kan en logge inn med den samme profilen.

Hvordan melde på lag i en bedriftskonkurranse

Du må være administrator på Sprekere.no for bedriften din for å kunne lage og melde på lag i en konkurranse.

Dersom du ikke er administrator, kan du be administrator i bedriften din om tilgang. Du finner navn på administrator i bedriften inne på "Min bedrift".

Sånn går du frem for å melde på lag:

1: Gå til konkurransesiden

Gå inn på konkurransesiden til den konkurransen bedriften skal delta i. Du kan også gå inn via "Konkurranser" i menyen for å finne frem til riktig konkurranse.

2: Klikk på den grønne knappen "Meld på bedrift"

Dersom du senere, etter at du har laget et lag, skal inn å redigere lag, melde på lag eller invitere med flere ansatte, vil denne knappen ha byttet navn til "LAGADMIN".

lagadmin meldpå knapp

3: Inviter med ansatte

Du har kanskje allerede sendt ut en lenke til de ansatte hvor de kan registrere seg. Så fort de ansatte registrerer seg på Sprekere og legger til bedriften sin, vil du finne navnene her inne i lagadmin.

4: Opprett lag

Klikk på knappen "Opprett nytt lag". Fyll inn navn på laget (kan endres senere). Du kan gjerne opprette flere lag.

5: Legg ansatte/deltagere til på laget

Det gjør du ved å klikke ved siden av navnet på den ansatte og legge til på rett lag.

meldpålag admin

Du kan fint gjøre endringer på lagene senere, men vær obs på at det for konkurranser gjerne er satt en fristdato for hvor lenge en får lov å gjøre endringer etter at konkurransen har startet. Du kan også slette et lag, husk at du først må melde det av konkurransen.

Hvordan legge til nye administratorer

For å kunne legge til en administrator må du selv være administrator for bedriften.

Klikk på "Min bedrift" i venstre meny og deretter på knappen "ADMIN" som du finner oppe til høyre. Se bilde nedenfor:

adminknappen

Klikk på boksen som heter "Administrer ansatte / lag". Se bilde:

administrer ansatte lag

Her finner du en liste over alle ansatte i bedriften. Klikk "Endre" ved siden av personen som skal bli admin og deretter "Sett admin". Du vil også kunne fjerne admin-tilgang til ansatte som ikke lenger skal være administrator.

sett admin

Ledertavle for konkurranse: Se lagets og deltageres aktiviteter

For å se aktiviter for ditt eget eller andre lag, kan du gå inn på ledertavlen for den aktuelle konkurransen.

Sånn går du frem:

1: Gå til konkurransesiden og klikk på "Vis utvidet ledertavle".

Du kan også klikke deg inn på "Hvem leder" øverst på siden. Da kommer du også inn til ledertavlen for konkurransen.

ledertavle 1

2: Klikk på "Vis aktiviteter" for det laget du ønsker å se

Bla deg frem til det laget du ønsker å se på, eller søk for å finne ønsket lag. Klikk deretter på "Vis aktiviteter".

ledertavle 2

3: Se aktiviteter og detaljer for laget

Når du har klikket "Vis aktiviteter", vil du få opp en liste over alle registrerte aktiviteter i konkurranseperioden. Disse kommer opp per deltager og etter dato for økten.

ledertavle 3

Hvordan beregnes Sprekere-indeksen

Sprekere-Indeks (SI) er et tall mellom 0 og 1000, som sier noe om hvilken form du er i. Den kan også brukes som pekepinn når man sammenlikner med andre, f.eks dine venner og kollegaer, eller utdrag av hele brukerbasen på sprekere.no. SI består av 5 komponenter, som måles hver for seg:

  • Total tid i aktivitet (teller 30%)
  • Distanse (teller 30%)
  • Høydemeter (teller 10%)
  • Variasjon (teller 15%)
  • Intensitet (teller 15%)

Det beregnes én score fra all aktivitet siste 4 uker, og én score for siste 26 uker. I din endelige SI vektes disse slik at de siste 4 uker teller 85%, mens siste 26 uker teller 15%.

De ulike aktivitetstypene teller litt ulikt. F.eks teller 1 km tur like mye som 5 km sykling i distanse-komponenten, mens 10 km tur teller like mye som 3 km løping i tid-komponenten.

Det er teoretisk mulig, men svært vanskelig å oppnå en total score på 1000.