Informasjon til alle brukere: Sprekere avvikles dessverre 31.12.2018.
Klikk her for å lese mer.

Kunngjøringer

Velkommen til Sprekere

Sprekere.no ble lansert i 2014 og er en tjeneste drevet av BetaVest AS, et selskap eid av Schibsted Norge.

Sprekere har som formål å få folk i aktivitet og skal være et lavterskeltilbud hvor alle kan delta, uansett hvilken form en er i. Sprekere kan brukes både av privatpersoner og bedrifter. Det arrangeres jevlig konkurranser hvor fokus er på økt aktivitet, enten i form av trening eller turer.

Alle som skal bruke tjenesten må ha profil på Sprekere.no (gratis). Sprekere bruker SPiD-pålogging og dersom en allerede har en SPiD-bruker, kan en logge inn med den samme profilen.

Hvordan sikrer vi rettferdige konkurranser

Konkurranser som Bergens Sprekeste Bedrift bygger i stor grad på tillit mellom deltakerne. For at konkurransen skal bli rettferdig er vi avhengig av at alle deltakere følger konkurransereglene og registrerer korrekt data.

Sprekere har gjort noen tiltak for å lettere kunne avdekke eventuelle feilregistreringer og juks.

Vi har gjort det enkelt for deltakere å se alle aktiviteter registrert av andre lag inne på deltakerlisten. Åpenhet rundt konkurransedata skal gjøre det lettere for brukerne å varsle dersom de kommer over mistenkelig høye tall i systemet.

Sprekere har dessuten rutiner på å kjører jevnlige kontroller for å se etter avvik i systemet, i tillegg til det som rapporteres direkte til oss.

Når man utvikler tjenester som Sprekere.no og arrangerer konkurranser som Bergens Sprekeste Bedrift, er det veldig viktig for oss at vi kårer en korrekt og verdig vinner.